Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O projekcie

Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego

To projekt, który  czerpie inspirację ze wspólnej historii regionu i wykorzystuje ją, dla wspólnej przyszłości, gdzie rozwój turystyki jest jednym z głównych priorytetów gospodarki  regionu na pograniczu. Projekt  wykorzystuje potencjału znaczących zabytków kultury, dotychczas  niedostępnych dla zwiedzających oraz genius loci owych miejsc.  Projekt utworzył nowy, transgraniczny produkt turystyczny, o nazwie „Cztery wieże”, jako alternatywę wobec istniejących atrakcji, głównie z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i motywuje odwiedzających do odwiedzenia wszystkich jego elementów („wieży”).

W ramach projektu wykonano oraz udostępniono w:  

Celem projektu jest rozszerzenie oferty atrakcji turystycznych, rozwój ruchu turystycznego i zwiększenie odwiedzalności Pogranicza Kłodzkiego poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego (w tym religijnego) i architektonicznego regionu.
Dzięki rekonstrukcji i udostępnieniu zabytków, tworzących kompleksowy zbiór najbardziej znaczących obiektów architektonicznych  na obszarze  bezpośrednio przy granicy, ich dalszemu wykorzystaniu dla potrzeb ruchu turystycznego oraz dzięki skutecznej promocji ich potencjał został wykorzystany do zwiększenia odwiedzalności regionu.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności istniejącego dziedzictwa kulturowego oraz jego skuteczniejsze włączenie w ofertę turystyczną regionu i tym samym zwiększenie liczby przybywających turystów oraz przedłużenie ich pobytu. W tym celu projekt zrealizował realizuje działania promocyjne bezpośrednio pomagające w osiągnięciu przedstawionych celów. 

Są to: 
Prezentacje na stronie internetowej połączone z innymi nowoczesnymi instrumentami realizowanymi w ramach projektu : QR kodami , przewodnikiem mobilnym, i również z portalami społecznościowymi.

Wersja XML