Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Baszta Kłodzka w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. S. Okrzei, punkt widokowy

Z początku XIV w., element miejskiej fortyfikacji, przylegała do rozebranej w 1843 r. Bramy Kłodzkiej - głównego wjazdu do miasta. Kamienna z ostrosłupowym hełmem z 1568 r. z otworami strzelniczymi w górnej części. Przed zasypaniem fosy obie części ul. Kłodzkiej łączył drewniany most rozebrany w 1855 r. Gruntowna rewitalizacja Baszty Kłodzkiej została przeprowadzona w latach 2016-2017.

Kontakt: tel. 74-811-76-76 (Informacja Turystyczna), 726-740-313 (obsługa baszt)

Czynna:

Baszta-Klodzka.jpeg

Wersja XML